Wikimedia blog

News from the Wikimedia Foundation and about the Wikimedia movement

There are no barriers to free knowledge

This post is available in 2 languages:
English  • Polish

English

St. John’s Bridge, a gothic bridge in the Old Town of Kłodzko, Poland.

When Jacek Halicki first discovered the Wiki Loves Monuments photo contest through a banner located on top of the main page of the Polish Wikipedia, not only hadn’t he realized he could actually edit Wikipedia by himself; he could never have foreseen that contributing to Wikipedia would soon become a passion and a way to overcome the barriers in his life.

Hailing from Kłodzko in south-western Poland, a city referred to as the Little Prague due to its high number of culturally significant buildings, Jacek Halicki is a former photojournalist, amateur radio operator, jazz lover and perhaps most importantly to his story, a pensioner with severe mobility impairment.

Jacek Halicki with his tricycle.

When asked what made him stay with Wikipedia, he says that it is a natural consequence of the active life he lived before falling ill. “It is a great use of my free time to the benefit of others and also a way to prove to myself and others that illness does not mean idleness, apathy and depression,” he adds.

Halicki’s contributions to the Wikimedia movement certainly reflect this positive attitude. Since September 2012, he has uploaded more than 4,000 pictures to Wikimedia Commons; more than 100 of them have been assessed to be of quality image standard by his fellow Commons contributors, with an additional dozen or so being awarded featured picture status on the Polish Wikipedia.

A local patriot, Halicki expresses his fondness for the city of Kłodzko by creating new articles about its culture and monuments. He also improves existing articles about Kłodzko and illustrates them with the pictures he takes from his tricycle, a modified e-bike that he operates with an electric motor.

Describing the way in which he took his first pictures for use on Wikipedia — through a car window and on a per procura basis, — Jacek Halicki expresses his gratitude to his daughter Asia and his friends Krzysztof Motylewski and Maciej Wardach, without whom, he says, he could never have participated in Wiki Loves Monuments. He also makes sure to mention Krzysztof Brożyna, a friend with whom he travels around the Kłodzko area on a very special mission to document the rich cultural heritage of the region.

A die hard Wikipedian by now, Halicki is determined to make full use of the time he is spending on Wikipedia; only recently did he apply for a grant to Wikimedia Polska, the Polish Wikimedia chapter, to purchase a book that would allow him to create dozens of more articles about the Kłodzko area. He even admits to having bought a camera so that he can take even better pictures for Commons. “A good lens is next on my shopping list,” he adds with laughter.

When asked about his future participation in the Wikimedia movement, he says that he will contribute as long as his health permits. “I’m glad I’ll leave something good behind when I’m gone from this world. I’m glad that my pictures will live on and perhaps, will be useful to people…”

(You can read an English translation of Jacek Halicki’s interview for the Polish Wikinews on the Wiki Loves Monuments website).

Tomasz W. Kozlowski, Wikimedia community volunteer

Polish

Nie istnieją bariery dla wolnej wiedzy

Gotycki most św. Jana na Starym Mieście w Kłodzku.

Kiedy Jacek Halicki po raz pierwszy dowiedział się o konkursie Wiki Lubi Zabytki z banneru znajdującego się na górze strony głównej polskiej Wikipedii nie tylko nie wiedział, że może edytować Wikipedię; nie mógł także przypuszczać, że już wkrótce edytowanie Wikipedii stanie się jego pasją i sposobem na przekraczanie barier obecnych w jego życiu.

Jacek Halicki jest mieszkańcem Kłodzka, miasta w południowo-zachodniej Polsce określanego mianem małej Pragi ze względu na dużą liczbę znajdujących się w nim zabytków. Jest także byłym fotoreporterem, krótkofalowcem, miłośnikiem muzyki jazzowej i, co chyba najbardziej znaczące dla jego obecności w Wikipedii, inwalidą ze znacznym upośledzeniem układu ruchu.

Jacek Halicki ze swoim trójkołowym rowerem.

Zapytany o to, co wpłynęło na fakt, że został aktywnym wikipedystą, Jacek Halicki odpowiada, że jest to naturalna konsekwencja aktywnego stylu życia, jakie prowadził będąc pełnosprawny. “To wspaniała możliwość wypełnienia wolnego czasu z korzyścią dla innych, a także sposób na pokazanie sobie i innym, że choroba nie musi oznaczać bezczynności, apatii i marazmu”, dodaje.

Aktywność Jacka Halickiego w projektach Wikimedia z pewnością odzwierciedla to pozytywne nastawienie. Od września 2012, przesłał on ponad 4000 zdjęć do Wikimedia Commons; ponad 100 z nich zostało uznanych za grafiki wysokiej jakości przez innych twórców Wikimedia Commons, a kilkanaście pozostałych uzyskało status grafiki na medal w polskiej Wikipedii.

Jako lokalny patriota, Jacek Halicki wyraża swoje przywiązanie do Kłodzka poprzez tworzenie nowych artykułów na temat jego kultury i zabytków. Ulepsza także istniejące artykuły poprzez dodawanie do nich zdjęć, które robi ze swojego trójkołowego e-roweru — zmodyfikowanego roweru napędzanego za pomocą silnika elektrycznego.

Opisując sposób, w jaki wykonał swoje pierwsze zdjęcia dla Wikipedii — z okna samochodu i na zasadzie per procura, — Jacek Halicki wyraża swoją wdzięczność dla córki Asi i kolegów Krzysztofa Motylewskiego oraz Macieja Wardacha, bez których, jak mówi, nigdy nie udałoby mu się wziąć udziału w konkursie Wiki Lubi Zabytki. Do listy podziękowań dodaje także Krzysztofa Brożynę, kolegę, z którym podróżuje po Ziemi kłodzkiej, fotografując bogate dziedzictwo kulturowe regionu.

Jako doświadczony wikipedysta, Jacek Halicki stara się w pełni wykorzystać poświęcany Wikipedii czas; niedawno złożył wniosek do stowarzyszenia Wikimedia Polska, polskiego partera Wikimedia Foundation, o przyznanie grantu na zakup książki, która pozwoli mu stworzyć kilkadziesiąt nowych artykułów na temat Ziemi kłodzkiej. W rozmowie przyznaje się również do zakupu nowego aparatu fotograficznego specjalnie na potrzeby Wikipedii. “Dobry obiektyw jest kolejny na mojej liście zakupów”, dodaje ze śmiechem.

Pytany o swoją przyszłość w projektach Wikimedia, Jacek Halicki odpowiada, że będzie edytował tak długo, jak tylko zdrowie pozwoli. “Cieszę się, że coś po sobie pozostawię, że kiedy już mnie nie będzie na tym świecie, moje zdjęcia będą nadal funkcjonować i być może będą pomocne internautom…”

(Dostępny jest również wywiad z Jackiem Halickim dla polskich Wikinews przeprowadzony w listopadzie 2012.)

Tomasz W. Kozłowski, wikimedianin

7 Responses to “There are no barriers to free knowledge”

 1. Evelyn Johnson says:

  Hi: I think what you are doing and have done is a wonderful thing. When I think of how you get around taking pictures for all to see it makes me
  Feel less about my own physical misgivings. I love looking at history not just reading it. Our newer generation does not appreciate what one day might be gone. Keep up the good work and know there are people all over the world who appreciate you and your photos.

 2. Krurstini Nakawatngalaad says:

  dear Ibrahim Kir
  You need to understand and respect the idea that some people may write abusive comments on free for all comment sections like these ones.
  sometimes the people will start swearing and innapropriate language on this comment section.
  Please understand

 3. christos chionidis says:

  you are just amazing!!

 4. WIKI LOVES MONUMENTS BEAUTIFUL PLACE

 5. Leigh Thelmadatter says:

  Good to see well-thought out posts on individual editors!

 6. ping says:

  opinions =/= knowledge

  But, hmm. Your comment has not censored.

 7. İbrahim Kir says:

  “There are no barriers to free knowledge”, huh? Is this why I encounter the message “your comment is awaiting moderation” everytime I try to share my opinions in this blog? Arbitrarily censoring unwanted comments and taking away the people’s right to express themselves doesn’t match the motto, don’t you think?