Wikimedia blog

News from the Wikimedia Foundation and about the Wikimedia movement

Wikimedia Sverige hosts first fashion editathon

This post is available in 2 languages: Svenska7% • English 100%

English

Friday, the 22nd of March, was a different and exciting day at work as Wikimedia Sverige had its biggest edit-a-thon to date – with 47 participants! Also the participants and the topic of the event were something that we unfortunately don’t always connect to Wikipedia: that is, women and fashion.

Participants in the Wikimedia Sverige fashion editathon.

Participants in the Wikimedia Sverige fashion editathon.

Wikipedia, as you might know, is very male dominated (only 9 percent of all editors are female!) and the topic of fashion is very poorly represented when compared, for example, to World War II. With this in mind this fashion edit-a-thon was the first in a series of fashion events that will take place around Europe in the following two years, coordinated by Europeana Fashion.

This edit-a-thon in Stockholm was organized in collaboration with Wikimedia Sverige, Europeana, the Nordiska museetEuropeana Fashion and the Centre for Fashion Studies at Stockholm University. It was especially fun that the Nordiska museet and the MoMu Fashion Museum in Antwerp, as part of the preparations for the edit-a-thon, released hundreds of fashion images to Wikimedia Commons! For MoMu this upload was their first time working with Wikimedia and using Wikimedia Commons.

In preparation for the event, we had organized a workshop about editing in Wikipedia with the fashion students so that the actual edit-a-thon could, after some short presentations, get right down to the business of writing fashion-related articles. To keep up interest, and blood sugar, we served snacks during the day, as well as a lunch. We also took breaks and got inspired with a guided tour of the Nordiska museets’s fashion exhibitions, such as one on the power of fashion Modemakt. In the end, the productive day came together with a mingle with wine and canapés.

Almost all the participants stayed until the mingle, and several didn’t leave until 8 p.m., when the guards wanted to close the museum. At that point the event had lasted for almost 10 hours. Many of the participants also came up to us and thanked us for a nice event, telling us how proud they felt when pressing save and publishing their first edits on Wikipedia. These are the things that make me most happy and proud about this event. The goal with an edit-a-thon is, after all, not just to get more articles, but to get more active editors to Wikipedia and to raise awareness of how Wikipedia works in society.

Of course it’s also interesting to know what the direct outcomes of the event were:

 • We had 47 participants that registered their attendance at the Nordiska museet. Of these participants, a total of 30 were women (or 64 percent!)
 • 23 new users created accounts, either at the edit-a-thon, or at the preparatory workshop. Some of the editors sat together and used only one account.
 • Of the eight uploaded photos from MoMu Fashion Museum in Antwerp, four of these are used in Wikipedia. They are used a total of 12 times on various language versions.
 • Of the 362 images uploaded from the Nordiska museet, 57(!) of the images are now used on Wikipedia. They are used a total of 72 times on various language versions.
 • Ten new articles were created, from biographies to fashion photography and Sami costumes. In total, 67 different articles were edited during the day. Several participants also published their articles some days after the edit-a-thon.
 • Articles were edited in eight different languages (Polish, German, English, Swedish, Finnish, Spanish, Russian and Italian). Most of the contributions were made to the English and the Swedish Wikipedia.
 • 73 photos were taken during the edit-a-thon and uploaded to Wikimedia Commons! Could this be a new record from a single edit-a-thon?
 • Also five images from the Nordiska museet’s library were scanned and uploaded and are now used in various articles.

We are very happy with the outcome and hope to arrange more fashion edit-a-thons in the future! Perhaps this could be one way of changing the enormous gender gap? We hope so.

John Andersson (WMSE) (talk), Project leader for the Europeana Awareness project at Wikimedia Sverige

Timelapse of the editathon

Svenska

Fredagen den 22 mars var en spännande och annorlunda arbetsdag. Wikimedia Sverige hade nämligen den största skrivstugan någonsin, med hela 47 deltagare! Också deltagarna och temat av eventet var någonting som vi tyvärr inte så ofta ser i samband med Wikipedia: kvinnor och mode.

Wikipedia som vi vet, är väldigt mansdominerat (bara 9 procent av de som redigerar är kvinnor!) och mode har verkligen inte haft speciellt många eller bra artiklar på Wikipedia jämfört till exempel med andra världskriget. Med det här i åtanke ordnade vi det här evenemanget som den första i en serie av modeskrivstugor som planeras i Europa under de kommande två åren, koordinerade av Europeana Fashion.

Den här skrivstugan i Stockholm var ett samarbete mellan Wikimedia Sverige, EuropeanaNordiska museetEuropeana Fashion ochStockholms universitets Centrum för modevetenskap. Speciellt kul är att både Nordiska museet och MoMu i Antwerpen som en del av förberedelserna inför skrivstugan släppt hundratals modebilder som vi kunde använda för att illustrera artiklar på Wikipedia! För MoMu var den här uppladdningen ett först test att jobba med Wikimedia och att använda Wikimedia Commons.

Innan själva skrivstugan hade vi genomfört en workshop med modestudenter om hur man redigerar på Wikipedia. Detta gjorde att vi under skrivstugan redan efter några kortare presentationer kunde komma igång med själva skrivandet. För att hålla intresset, och blodsocker, på ett rimligt nivå serverade vi plockmat och lunch under dagen. Det var också möjligt att ta pauser från skrivandet och bli inspirerad med en guidad tur på Nordiska museet då vi bland annat tittade på utställningen Modemakt. I slutet av dagen hade vi också ett mingel med vin och kanapéer.

Nästan alla deltagarna stannade kvar till minglandet och flera personer stannade ända fram till klockan 20.00, då vakterna skulle låsa igen museet. Då hade skrivstugan pågått i nästan 10 timmar! Många av deltagarna kom även fram och tackade för ett trevligt event vid slutet av skrivstugan, och några beskrev hur stolta de känt sig när de tryckt på spara och publiserade deras första redigeringar i Wikipedia! Dessa är för mig de viktigaste sakerna som gör att jag känner glad och stolt över eventet. Det övergripande målet med en skrivstuga är ju trots allt att vi får fler aktiva skribenter över tid och att Wikipedia blir accepterat och uppskattat av allt större delar av samhället.

Men, självklart är det även intressant att veta vad det direkta utfallet av eventet blev.

 • Vi hade 47 deltagare som registrerade sig på Nordiska museet. Av dessa var hela 30 stycken kvinnor, d.v.s. 64 procent.
 • 23 nya användare registrerade sig antingen under skrivstugan eller vid den förberedande workshopen på Stockholms universitet. Många deltagare skrev också tillsammmans under en användarnamn.
 • Av de åtta uppladdade bilderna från MoMu Fashion Museum i Antwerpen används nu fyra stycken av dessa i Wikipedia. De användes totalt 12 gånger på olika språkversioner.
 • Av de 362 uppladdade bilderna från Nordiska museet används nu 57(!) av bilderna. De används totalt 72 gånger på olika språkversioner.
 • Totalt skapades 10 nya artiklar under dagen vilka spände över allt från biografier, till modefotografering, till Samiska klädesdräkter. Totalt redigerades 67 stycken olika artiklar under dagen. Flera deltagar publicerade sina artiklar också under de efterföljande dagarna.
 • Artiklar redigerades på åtta språk (polska, tyska, engelska, svenska, finska, spanska, ryska, italienska). De flesta bidragen skedde på engelsk- och svenskspråkiga Wikipedia.
 • Därtill togs 73 bilder under skrivstugan och laddades upp på Wikimedia Commons! Är detta nytt rekord från en enskild skrivstuga?
 • Också fem stycken bilder av Nordiska museets bibliotekets samlingar skannades och laddades upp, vilka nu används i olika artiklar.

Vi är jättenöjda med det här eventet och önskar kunna anordna flera modeskrivstugor också i framtiden! Kanske kan evenemang som det här vara ett sätt att ändra den sneda könsfördelningen på Wikipedia?

Mvh,

John Andersson (WMSE) (talk), Projektledare för projektet Europeana Awareness på Wikimedia Sverige

3 Responses to “Wikimedia Sverige hosts first fashion editathon”

 1. mahbub says:

  fantastic, i like this.

 2. Katherinne Lewis (Kathy Lewis) says:

  Haha … I am Brazilian, speak English fluently, lived in England for four years and five years in the U.S. …

 3. Katherinne Lewis (Kathy Lewis) says:

  Hi! Really like this idea! I am a woman, not yet edited any pages, I will create some, I promise! Bye, thanks for the space!

Leave a Reply