Wikimedia blog

News from the Wikimedia Foundation and about the Wikimedia movement

Wiki Loves Monuments exhibition in Polish central rail station

This post is available in 2 languages: English 7% • Polski 100%

English

The winning pictures from the Wiki Loves Monuments 2012 photo contest have been presented in an open exhibition at the largest railway station in Poland: Warsaw Central. They will be up from January 8-27, 2013.

Wiki Loves Monuments photos at Warsaw Central station./ Zdjęcia z Wiki Loves Monuments na Dworcu Centralnym.

The exhibition was organized by Wikimedia Polska, the Wikimedia chapter in Poland, in cooperation with the OPEN Gallery, an initiative of Polish State Railways that presents open cultural events at selected train stations in Poland.

The WLM images are displayed on B1 size posters placed on six rectangular holders, standing in the main hall of the station, next to the stairs leading to the platforms. The exhibition consists of 10 posters with winning pictures of Polish monuments, 13 posters with pictures of monuments from all over the world, and two information boards, one describing the Wiki Loves Monuments competition and the second advertising participation in Wikimedia projects. Posters with photos are accompanied by QR-codes directing to the relevant Wikipedia articles.

OPEN Gallery has provided the display location and media outreach. Wikimedia Polska prepared and printed the posters. The main coordinator and initiator of the exhibition is Adam Kliczek (User: CLI).

Photos can be viewed in Warsaw until 27 January, then they will be transferred to the railway station in Gdynia or Wroclaw.

Tomek “Polimerek” Ganicz, Wikimedia Poland

Polski

W dniach 8-27 stycznia 2013 roku na dworcu kolejowym Warszawa Centralna odbywa się otwarta wystawa zdjęć finalistów konkursu Wiki Loves Monuments 2012. Warszawa Centralna jest największym dworcem kolejowym w Polsce.

Wystawa zdjęć na Dworcu Centralnym została zorganizowana przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska we współpracy z projektem Galeria OPEN – inicjatywie Polskich Kolei Państwowychpolegającej na organizowaniu otwartych wydarzeń kulturalnych na wybranych dworcach kolejowych w Polsce.

Zdjęcia są prezentowane na plakatach w formacie B1, umieszczonych na sześciu prostopadłościennych nośnikach, umieszczonych w głównym hallu dworca, tuż przy schodach prowadzących na perony. Na wystawę składa się 10 plakatów ze zwycięskimi zdjęciami polskich zabytków, 13 plakatów ze zdjęciami zabytków z całego świata oraz 2 plansze informacyjne, jedna opisująca konkurs Wiki Loves Monuments i druga zachęcająca do edytowania projektów Wikimedia. Plakaty ze zdjęciami są opatrzone QR-kodami kierującymi do odpowiednich artykułów w Wikipedii za pośrednictwem QRpedii.

Galeria OPEN udostępniła miejsce i nośniki, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, przygotowało i wydrukowało plakaty. Głównym koordynatorem i pomysłodawcą wystawy jest Adam Kliczek (User:CLI).

Zdjęcia można oglądać w Warszawie w dniach 8-27 stycznia, potem zostaną one przeniesiona na dworzec PKP w Gdyni lub Wrocławiu.

Tomek “Polimerek” Ganicz, Wikimedia Polska

4 Responses to “Wiki Loves Monuments exhibition in Polish central rail station”

  1. David Corral Gadea says:

    Thanks for the article and the pictures.

  2. Marcus Cyron says:

    Great thing! :)