Wikimedia blog

News from the Wikimedia Foundation and about the Wikimedia movement

Wikipedia Czech Republic organizes photography workshop at Fata Morgana

(This is a guest post from Petr Broz, a member of Wikimedia Czech Republic)

This post is available in 2 languages: Česky7% • English 100%

Česky

Snímek byl pořízen během workshopu “Fotografický workshop v Botanické zahradě Fata Morgana,” Praha.

Občanské sdružení Wikimedia Česká republika připravilo ve spolupráci s WikiProjektem Chráněná území a Portálem Fotografie další z řady odborných workshopů zaměřených na fotografování živé přírody kolem nás. Oproti předchozímu setkání, kdy se wikipedisté a další zájemci z řad široké veřejnosti učili v přírodě jednotlivé rostliny poznávat a fotografovat ty nejlepší části pro pozdější poznání, tentokrát bylo cílem vysvětlit teorii fotografování, následně si tyto teoretické dovednosti hned vyzkoušet v praxi a po skončení fotografování společně fotografie zhodnotit. Patronací nad vedením setkání převzal Topi Pigula, významný český fotograf, který často publikuje své fotografie v prestižních časopisech.

I přesto, že tento odborný seminář proběhl v zimě, rozhodně bylo co fotografovat. A to díky navázání spolupráce s Botanickou zahradou hlavního města Prahy, která nám umožnila navštívit skleník Fata Morgana, fotografovat a následně fotografie uvolnit pod svobodnou licencí. Před samotnou návštěvou zahrady jsme se setkali u počítače, kde jsme společně procházeli zásady zlatého řezu, kompozice, používání externího blesku, stativu a dalších teoretických předpokladů pro pořizování kvalitních fotografií. Po teoretické přípravě se zájemci přesunuli do skleníku. Zatímco venku panoval prosincový mráz a silnice pokrývala silná vrstvy ledovky, zájemci o fotografování se namísto toho potili v tropickém klimatu, kde teploty přesahovaly i 25 °C. A nepotili se jen fotografové, mnohem více tato náhlá změna teploty a vysoká vlhkost vzduchu neseděla přinesené technice. Ta se záhy po vybalení obalila do nepříjemného oparu mlhy kondenzující na fotoaparátech. Snaha čistit čočky a otírat vysráženou vodu byla marná. První půlhodinu praktické části fotografování jsme kvůli tomu museli strávit čekáním, až se technika zahřeje a přestane se rosit. Naštěstí v budově byl sušák na ruce, který vhodně posloužil i pro sušení objektivů. A tak jsme se nakonec mohli vrhnout na fotografování krás tropické přírody.

V průběhu fotografování měli všichni účastníci možnost si samostatně vyzkoušet své dovednosti a nově získané znalosti. Mezi nimi průběžně procházel zkušený lektor – fotograf Topi Pigula, se kterým měli možnost konzultovat nastavení fotoaparátu či se jen poradit o kompozici nebo vhodnosti nasvícení. Během tří hodin ve skleníku vznikly stovky fotografií, ze kterých účastníci následně po skončení vybrali několik nejzajímavějších snímků. Nad nimi pak proběhla mezi všemi diskuse, během které se účastníci snažili vzájemně upozornit na případné chyby a přednosti snímků. Všichni tak měli možnost vyslechnout si zpětnou vazbu k výsledkům celodenního workshopu.

Celkově se na akci přihlásilo 13 lidí, z čehož pouhých 5 bylo zkušených wikipedistů. Zbytek představovali zájemci z řad široké veřejnosti, kteří neměli s editováním žádné, či jen velmi malé zkušenosti. K přilákání pozornosti k této události jsme využili jak fanouškovskou stránku o chráněných územích na Facebooku, tak i osobní výzvy mezi své známé. Tohoto úspěchu, kdy podíl zájemců z prostředí mimo Wikipedii byl takto vysoký, si obzvláště ceníme, jelikož nám to dalo možnost hovořit s lidmi o Wikipedii, představit její myšlenku a fungování a případně pro její tvorbu zaujmout nové editory. Výsledkem tedy nebylo jen zlepšení našich dovedností, pořízení desítek zajímavých fotografií, ale i probuzení zájmu mezi newikipedisty. To, jestli se někdo z nich rozhodne podílet na tvorbě v budoucnu, ukáže až čas. Nicméně i tak se nám určitě povedlo zlepšit povědomí a jméno Wikipedie.

Akce byla financována skrze grantový projekt Mediagrant Wikimedia Česká republika při celkových nákladech 3069 Kč. Pevně věříme, že se brzy podaří podobnou akci opět zorganizovat pro další zájemce. Organizačně akci připravil wikipedista Svajcr, kterému tímto patří velké díky od všech, co se workshopu zúčastnili!

Petr Brož aka Chmee2, člen občanského sdružení Wikimedia Česká republika

English

Attendees had a chance to try different photography techniques, including the use of mirrors to shine light on the objects./Účastníci měli možnost si vyzkoušet různé fotografické techniky, včetně používání odrazných ploch pro přisvícení objektu

Wikimedia Czech Republic organized another workshop focused on nature photography, in cooperation with WikiProject Protected Areas and Portal:Photography on Czech Wikipedia. Compared to the previous meet-up, during which Wikipedians (and other interested people from outside the community) learned to recognize different plant species and take pictures of them, we now deciced to explain the theory of plant photography, put the theory into practice and end up by evaluating the results.

The whole event took place under the patronage of Topi Pigula, a renowned Czech protographer who often publishes his work in well-known magazines.

You might wonder how a plant photography seminar could take place in winter. This was because we established contact with The Botanical Garden of Prague, which enabled us to visit their Fata Morgana Greenhouse, take pictures of their plants and publish the pictures under a free licence.

Before actually visiting the garden, we had a brainstorming session, going through such aspects as the golden ratio, picture composition, external flash and tripod usage, as well as many other theoretical prerequisites, fundamental for taking high-quality pictures.

After all this theory, we entered the building of the greenhouse. Even though it was freezing cold outside and the roads were icy everywhere, the participants instantly started sweating inside the tropical greenhouse, with temperatures exceeding 25 °C (77 °F). Soon we found out that the temperatures were too high not only for the Wikipedians, but also for their photographic equipment. The lenses started to fog up and our constant effort to clean them proved to be futile. Therefore, we had to spend the first 30 minutes waiting for the cameras to warm up and get dry. Luckily, we found a hand dryer in the building and this sped up the process, allowing us to eventually start photographing.

Each participant was given a chance to try to practice the skills that they had just learned. During the time, Topi Pigula strolled around the place, consulting with us on optimal camera settings, composition and lighting. Literally hundreds of pictures were taken during the three-hour session, the best of which were chosen to be discussed. The participants evaluated the positive and negative aspects of each picture, giving feedback.

A total number of 13 people enrolled for the event and only 5 of these were experienced Wikipedians. The rest consisted of various people from the public, who had little or no experience with editing Wikipedia. In order to attract them, we had used both a public Facebook “Protected Areas” fan page and a personal appeal among our acquaintances. We want to highlight this success of attracting so many people from outside the community, as this enabled us to speak about Wikipedia, explain our mission, how it works and how they can contribute as well.

The overall result was thus not only the group of the uploaded pictures, but perhaps most importantly, a new interest in Wikipedia among non-Wikipedians. Although only time can show if any of them will start editing, we can definitely say that we helped to raise Wikipedia awareness.

Petr Brož aka Chmee2, member of Wikimedia Czech Republic

Leave a Reply